Coaching voor bedrijven

 

Als werkgever wenst u  zichzelf en anderen toe dat medewerkers het fijn vinden om naar hun werk te gaan. Want een tevreden medewerker zorgt ook voor tevreden klanten, toch? En hoe krijgt u nou tevreden medewerkers, mensen die een hart hebben voor de zaak. En wanneer en waarom zijn werknemers ontevreden? Wat heeft u als werkgever daarin te doen?

In de kudde heeft elk paard zijn eigen rol. Wat is uw rol in de organisatie? En hoe rolvast bent u?

Het allerbelangrijkste waar een werkgever voor dient te zorgen is een veilige werkomgeving. Een veilige werkomgeving is een omgeving waar de medewerker er van uit kan gaan dat hij rugdekking heeft van zijn leidinggevende. Waar je ook fouten mag maken. Waar je nieuwe dingen mag uitproberen. Zodra de omgeving niet veilig is en de medewerker moet opletten of zijn collega’s hem niet een loer draaien ontstaat er een voedingsbodem voor stress. En dat levert weer een ontevreden medewerker op omdat het onveilig is op de werkvloer. En een ontevreden of een gestreste werknemer is niet goed voor je onderneming. De huidige cijfers laten zien dat op dit moment één op de vijf werknemers met een burn-out of de verschijnselen van een burn-out te maken heeft. De kans dat uw organisatie en bedrijfsvoering op één of andere manier geraakt wordt is dus groot.

Wanneer zou je als werkgever bijvoorbeeld een handje kunnen helpen om de veiligheid voor de werknemers te kunnen verhogen?

Leren samenwerken want echt samenwerken is een kunst. De kunst van het naar elkaar luisteren, elkaar helpen, begrijpen waar de ander en vooral jijzelf vandaan komt. Samenwerken is ook doorzien wat jij in die ander ziet: wat is van jou en wat is van de ander. Elkaar kunnen en durven benaderen draagt bij aan een veilige werkvloer.

Maar ook veranderen is een bijzondere tak van sport. Als een organisatie of een deel daarvan wil veranderen is het van belang dat iedereen daarin meedoet. Het spreekwoord is niet voor niets “veranderen begint bij jezelf!” Dat is niet altijd even makkelijk. Want het is niet altijd even leuk. Maar een transparante organisatie die laat zien wat er nodig is en wat er mag gebeuren draagt bij aan een veilige werkvloer.

Herkent u de rol die iemand heeft?

Een (vaak) onzichtbaar risico zijn de mensen die ineens naast het gewone leven (werk, gezin etc.) een zorgtaak krijgen: de collega die mantelzorger wordt. Over het algemeen is dit een hoeveelheid werk dat je het (bijna) als tweede baan kan beschouwen. Een mantelzorger heeft namelijk voor acht uur of meer per week de zorg voor een ander. Als werkgever bent u niet verantwoordelijk voor de mantelzorger. Maar als de  werknemer op zijn werk geen “happy-camper” is omdat hij zijn problemen niet kenbaar kan of durft te maken (een onveilige werkvloer) dan is dit een extra voedingsbodem voor stress. En stress verhoogd het risico van uitval. En als er mensen gaan uitvallen, dan wordt uw organisatie en de bedrijfsvoering wel degelijk geraakt. (Let wel: één op de drie mensen is momenteel mantelzorger). Ook hier geldt dat een veilige werkvloer waar de medewerkers hun verhaal kwijt kunnen en het gevoel hebben dat ze worden gehoord en dat er misschien mogelijkheden zijn om tijdelijk zaken anders te organiseren bijdraagt aan een gezonde medewerker en werksfeer.

De rol die u speelt met betrekking tot de gezondheid van uw werknemers is in mijn optiek een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Graag kom ik vrijblijvend kennismaken en verkennen of ik een bijdrage kan leveren aan de uitdagingen waar u zich samen met uw collega’s voor gesteld ziet. Samen kunnen wij de problematiek in kaart brengen en vervolgens reële doelen benoemen.